Viktiga, värdefulla och roliga utbildningar!

Vi utbildar i hela Sverige och hos dig.

Grundutbildning steg 1 & steg 2 – Träningskunskap – Chefsdagar – Yogadagar – Workshop.

För mer information om våra utbildningar, PopUp träning, konvent & resor kontakta oss.

GRUNDUTBILDNING STEG 1

2 dagars utbildning för inspiratörer

Var: Skåne
När: 21 - 22 april 2018
Antal platser kvar: 5 platser
Sista anmälningsdatum: 07 april 2018

Mer info och anmälan

TRÄNINGSKUNSKAP – Nyhet!

2 dagars utbildning för inspiratörer

Var: Nyköping
När: 26 - 27 maj 2018
Antal platser kvar: 20 platser
Sista anmälningsdatum: 06 maj 2018

Mer info och anmälan

Grundutbildning steg 1

2 dagars utbildning för inspiratörer

Var: Obestämd
När: 26 - 27 maj 2018
Antal platser kvar: 20 platser
Sista anmälningsdatum: 13 maj 2018

Mer info och anmälan

GRUNDUTBILDNING STEG 1

2 dagars utbildning för inspiratörer

Var: Prel. Nyköping
När: 02 - 03 juni 2018
Antal platser kvar: 20 platser
Sista anmälningsdatum: 20 maj 2018

Mer info och anmälan

Grundutbildning steg 2

2 dagars utbildning för inspiratörer

Var: Nyköping
När: 04 - 05 augusti 2018
Antal platser kvar: 39 platser
Sista anmälningsdatum: 21 juni 2018

Mer info och anmälan

CHEFS/ GTA dagar

2 dagars utbildning för ägare, chef och ansvarig för gruppträningen

Var: Nyköping
När: 20 - 21 september 2018
Antal platser kvar: 20 platser
Sista anmälningsdatum: 31 augusti 2018

Mer info och anmälan