Målgrupp

Fördelen med FortGjort Träning är att det är anpassat för att attrahera den stora målgruppen - de som har liten, ingen eller dålig träningserfarenhet, eller som helt enkelt inte får tid och möjlighet att skapa en regelbundenhet i sin träning. 

Dessa människor föredrar trygghet och igenkännande. De sätter högt värde på enkla rörelser och upplägg och de bedömer efter upplevelsen och känslan.
Fortgjort Träning har utvecklat ett koncept för detta.
Utbildningen

FortGjort Träning tillhandahåller grundutbildning och olika typer av vidareutbildningar för Gruppträningsinspiratörer och Gruppträningsansvariga. Ett ständigt växande utbud av föreläsningar samt inspirerande aktivitetsdagar- och kvällar för såväl personal som medlemmar.  

FEM GODA SKÄL TILL FORTGJORT TRÄNING

Tid är den största anledningen till att människor inte tränar regelbundet. FortGjort Träning är för dig som vill ha tid att träna då alla våra gruppträningsaktiviteter endast är 25 minuter.

Variation är viktigt för din motivation och för att du ska få effekt av din träning. FortGjort Träning erbjuder 19 stycken olika gruppträningsaktiviteter.

Enkelhet är A och O för att du ska få valuta för din träning. Alla gruppträningsaktiviteter är enkelt uppbyggda för att du ska få mycket träning på kort tid.

Glädje gör att du vill ha mer. Med FortGjort Träning slutar du när det är som roligast.

Användarvänligt för alla. Gruppträningsaktiviteterna i FortGjort Träning är förkoreograferade vilket ger inspiratören möjlighet att lägga fokus på det som är viktigast: deltagarna. Alla övningar och rörelser går att nivåanpassa vilket gör att varje deltagare kan arbete utefter sin individuella förmåga.