FORTGJORT TRÄNING – DIN PARTNER INOM GRUPPTRÄNING OCH TEAMUTVECKLING

FortGjort Träning producerar och levererar ett gruppträningskoncept och olika typer av grund- och vidareutbildningar för gruppträningsinspiratörer, gruppträningsansvariga och verksamhetsansvariga/ägare. Våra kunder är träningsanläggningar i Sverige och Norge.

FORTGJORT GRUPPTRÄNING

FortGjort Träning erbjuder ett stort utbud gruppträningsaktiviteter (dans, styrketräning i olika former samt kropp- och själsklasser) – alla 25 minuter korta. Konceptet fungerar utmärkt som ett komplement till den övriga gruppträningsverksamheten alternativt som en helhetslösning.
Välj fritt ur vårt breda och varierade utbud vilka gruppträningsaktiviteter du vill använda på din klubb – alla aktiviteter ingår!

Historik

Elenor Sognefors är grundaren till Fortgjort Träning Nordic AB och hon har varit verksam i träningsbranschen sen 1992. Här beskriver hon bakgrunden och historiken till FortGjort Träning.

Hur började det?
Det började 2004/2005, då jag upptäckte på min egen anläggning i Nyköping att vi sakta men säkert blev färre och färre gruppträningsutövare. Detta var för mig helt ofattbart för vi var riktigt duktiga i vår gruppträning, ansåg jag. "Duktig" för mig då var att vi var alltid först med det senaste tränings-trenderna, hade många gästinstruktörer på besök, satte höga utbildningskrav på våra instruktörer och hade tuffa och avancerade klasser på vårt schema. Jag var tvungen att titta på vår gruppträning med kritiska ögon och ifrågasätta det vi gjorde, vår gruppträning var inte lönsam.

Vad kom du fram till?
När jag granskade statistiken på våra klassen, så såg jag att det var i princip samma människor som fyllde våra klasser. Vi hade en grupp av deltagare som tränade
4-5 gånger/vecka och oftast 2 klasser i rad, de hade sin fasta klasser. Däremot  så var de få eller inga nya som började med gruppträning. Vi servade en och samma målgrupp med vårt dåvarande upplägg. Jag förstod att om vi inte började att fylla på med nya deltagare så skulle gruppträningen bli mycket sårbar i framtiden.

Vad gjorde du för förändringar?
För att tilltala nya deltagare var vi tvungna att göra en del radikala förändringar. T ex så tog vi bort alla obegripliga namn på klasserna (förkortningar) så att kunderna förstod vad klasserna innebar. Vi kortade ner klasserna till 25 minuter, så deltagarna kunde välja hur de vill träna - kombinera olika träningsformer efter eget önskemål, träna hur kort eller lång tid de önskade, de fick möjlighet att välja själva i en mycket större utsträckning än tidigare och de fick mycket mer att välja på!

Vad innebär skillnaden mellan Instruktör och Inspiratör?
En Inspiratör sätter andra värden på en klass, såsom att se och lyfta sina deltagare. Få alla på klassen att känna sig bekväma och våga. Många av våra kunder kommer till en träningsanläggning med en känsla av oro och ängslan, de vet inte om de orkar, klarar av eller kommer att trivas? Så det är av största vikt att Inspiratören fokuserar på att skapa en härlig och tillåtande miljö, där alla känner sig tillfreds. Sen kan vi prata teknik och utförande.

SE VÅR INFORMATIONSFILM