Life N´JoyAlexandra Tägtström - GTA (GruppTräningsAnsvarig)
Life N´Joy - RättvikVad tycker du som GTA är fördelarna med FortGjort?
"Det är enkelt och spar tid som kan användas till att utveckla inspiratörerna tilla att bli ännu bättre. 
Det finns färdig mall för hur man kan jobba med att utveckla inspiratörerna i "FortGjort´s Feedbacksystem". Jag ser att i min roll som GTA får jag mycket hjälp och stöd via telefonsamtal och mail etc. Jag kan ringa när det "krisar" och inte alls vet hur jag ska göra, men när jag lagt på luren känner jag alltid vilken väg jag ska gå." 

Vad är viktigt gentemot dina inspiratörer med FortGjort konceptet?
"Alla jobbar utefter samma material och utbildningar och sårbarheten minskar i gruppträningen då alla inspiratörer har samma grund att stå på. Vilket gör att flera kan hjälpas åt när det behövs hoppa in på klasser vid sjukdom etc. Dessutom kan alla lära sig de nya programmen i egen takt, då allt material finns att tillgå på en smidigt sätt via hemsidan. Inspiratörerna slipper också lägga ner för mycket tid på att hitta musik, övningar och nya program, vilket tar bort stressen hos personalen."

Vad tycker era medlemmar?
Enkelt koncept. Inga krångliga namn på passen och övningarna. Det är ett stort igenkännande mellan klasserna, oavsett inspiratör, vilket skapar en trygghet hos våra kunder. Att träna 25 minuter är perfekt anser våra medlemmar, speciellt dem som har ont om tid. För de kunder som vill, kan man alltid kombinera och träna flera klasser efter varandra. Kunderna gillar att få välja.

Skulle du rekommendera FortGjort till andra?
"Absolut. 
Om du söker ett koncept som ska fungera för både medlem och inspiratör och underlätta för dig som GTA, så ska du välja FortGjort! Det är ett roligt koncept att jobba med och alla kan vara med på en FortGjortklass, kille  som tjej, ung som gammal.


<< Tillbaka